Kwaliteit van de binnenlucht

Adem vrij

Naar aanleiding van het Grenelle Environment Forum, maakt een decreet het verplicht de emissie van vluchtige verontreinigende stoffen op het etiket te vermelden. Het emissieniveau van het product is aangegeven op een schaal van vier klassen, gaande van A + (zeer lage uitstoot) naar C (hoge emissies), gemeten 28 dagen na toepassing in overeenstemming met ISO 16000.

Het merendeel van de producten die worden aangeboden door de groep Tollens, profiteren van de A +-classificatie.  Ons R&D-laboratorium werkt aan al onze verven, volgens normen die strenger zijn dan de voorgeschreven normen, en zonder toegevingen te doen aan de kwaliteit van de producten.