Certificaten

Gekeurmerkte productlijnen

Tollens engageert zich in het HQE-concept (Haute Qualité Environnementale) door aan zijn klanten gecertificeerde producten aan te bieden, Ecolabel en NF Environnementale. De eco-certificaten onderscheiden de meer milieuvriendelijke producten en diensten. Hun criteria staan garant voor de geschiktheid van de producten en de vermindering van hun impact op het milieu, gedurende de volledige levenscyclus.

Ecolabel en NF Environnement hebben tot doel:

  • De risico’s voor het milieu verminderen door de hoeveelheid schadelijke substanties te beperken.
  • Het gebruik van hoogwaardige producten bevorderen door selectiecriteria voor de kwaliteit op te richten (opaciteit, rendement, …)

Ecolabel

ECOLABEL, ecologisch certificaat van de Europese Unie, opgericht in 1992, wordt beheerd door het BMEU (Bureau voor het Ecolabel van de Europese unie). In aanvulling op de milieu-eisen, impliceert het Ecolabel het respect voor de normen voor een optimale kwaliteit. Het zijn onafhankelijke organismen die de Ecolabel-producten analyseren.


AFNOR NF Environment

Het AFNOR NF Environment  certificaat (verven, vernissen en soortgelijke producten - NF 130) combineert efficiëntie en ecologie van de verven. Het beperkt, door zijn samenstelling (minder solventen en afwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen) de impact op het milieu (water, lucht, bodem) en de tijdens de vervaardiging op de mens. Het garandeert de goede opaciteit en droogtijd van de verf.


Excell zon verte

Het Zone Verte Excell certificaat behelst de kwaliteit van de binnenlucht van industriële of agrarische lokalen voor voedselbehandeling of leefruimtes met hoge milieukwaliteit. Zone Verte Excell houdt rekening met alle aspecten van de directe en indirecte emissie van materialen en coatings in de voedingsindustrie (wijnkelders, wijn vaten, commerciële ruimten, ...) om ervoor te zorgen dat noch de producten nog gevoelige levensvormen beïnvloedt worden.