Tollina

Verkrijgbaar in 28 kleuren volgens de kleurenkaart Tollina.

Langdurig  corrosiewerend.
Heel decoratief aspect d.m.v. gemetalliseerde en geïriseerde reflecties.
Groot gamma aan kleuren verwant aan gekleurd grijs en felle kleuren.

Toepassing

Decoratieve bescherming van oppervlakken.
Metaal blootgesteld aan landelijke, stedelijke, industriële of maritieme atmosferen

Kenmerken

Aspect in de pot

Smeuïge verf

Dichtheid

1,30 à 1,40 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume:  

In gewicht: 64-67 %

Vlampunt

38°C

VOS

EU limietwaarde voor dit product (cat. A/i) : 600g/l/2007. Dit product bevat max.  500g/l.

Aspect van de film

Geïriseerd en gemetalliseerd

Glansgraad

Mat velouté

Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)

12 à 14 m2/l, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de
applicatiemethode. 

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Handdroog : 1 uur
Doorhard : 12 uur
Overschilderbaar : 24 uur
 

Kleuren

Kleuren van de Tollina-kleurenkaart, realiseerbaar vanuit de basis grijs + 2 kleuren klaar voor gebruik.

Verpakking

3 l en 1 l

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Pistool : verdunnen met 10% wasbenzine
Kwast, rol : verdunnen met 5 à 10% wasbenzine

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens in gebruikname

Gereedschap

Conventionneel pistool.
Borstel, rol : enkel voor oppervlakken die de breedte van de rol of kwast niet
overschrijden (deuromlijsting, plinten, enz. …)

Reiniging van het gereedschap

White Spirit of wasbenzine

Verwerkingsvoorwaarden

Conform norm DTU 59.1

Breng TOLLINA aan op ondergronden die niet onderworpen zijn aan stoten en manipulaties.

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.