Toll’Azur Impregnatie

Niet filmvormend, perfecte hechting, microporeus

• Dringt diep in het hout in
• Niet filmvormend : geen risico op afpellen (dichtheid < 5 µm)
• Goede hechting
• Microporeus
• Waterafstotend: regelt de vochthuishouding in het hout
• Voedt en verstevigt het hout zowel onbehandeld, nieuw, oud, in slechte staat, poreus of uitgedroogd alvorens het afwerken met een beits van het Toll’Azur-gamma
• Verbetert de hechting van de ondergrond voor een gemakkelijke verwerking van de afwerking
• Stabiliseert het rechtkomen van de houtvezels voor het afwerken
• Steeds gebruiken bij een houtafwerking (beits, vernis, verglazer, verf)
• Overschilderbaar door elk product van het Toll’Azur-gamma
• Licht aangekleurde beits: duidt de plaatsen aan die reeds geimpregneerd zijn
• Mat aspect, onderlijnt en benadrukt de nerven van het hout
• Eenvoudig in gebruik : thixotropische product, wat aflopers vermijdt

Toepassing

• Op hout en afgeleiden, uitgezonderd houtsoorten met bijzondere inhoudsstoffen (Tollens raadplegen)
• Nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden

Kenmerken

Aspect in de pot

Transparant, licht aangekleurde gelachtige substantie

Dichtheid

0,83 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 12%

In gewicht: 16%

Vlampunt

NVT

VOS

EU limietwaarde voor dit product (cat. A/f) : 700 g/l (2010).
Dit product bevat max. 699 g/l VOS.

Aspect van de film

Strak

Glansgraad

Mat, 6 onder 60°

Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)

10 à 16 m2/l : afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethode

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Droog: 5 uren
Overschilderbaar : 12 uren
Afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden en de houtsoort (langere droogtijd voor harde houtsoorten, hout met veel looizuur en sommige exotische houtsoorten.

 

Kleuren

Iets lichtere tint dan de tint 025 Naturel van de kleurenkaart Lasures Tons Bois (houttinten)

Verpakking

1 l, 3 l en 10l

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Gebruiksklaar. 
 

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens in gebruikname

Gereedschap

Platte, grote kwast met soepele haren
Rol gevolgd door gladstrijken met een spalter in de richting van het hout.

Reiniging van het gereedschap

White spirit

Verwerkingsvoorwaarden

Conform norm DTU 59.1

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.