Tol-Mat Siloxane

Uitstekende dekkracht, uitstekend uitstrijkvermogen, verwerking zonder aanzetten, reukarm, zwak VOS gehalte.

• Absolute matheid.
• Heel gemakkelijke verwerking :

  • Uitstekend uitstrijkvermogen
  • Verlengde open tijd

• Grote dekkracht.
• Uitstekend rendement, materend.
• Goede weerstand tegen schrobben.
• Verbetert het comfort van de schilder en van de aanwezigen in de lokalen :
• Heel weinig geurhinder, formule met heel laag gehalte en VOS.

Toepassing

• Bescherming en decoratie van muren en plafonds.
• Nieuwbouw en renovatie binnen, in droge ruimtes.
• Perfect geschikt voor de oppervlakken die het meeste zijn blootgesteld aan strijklicht.

Kenmerken

Aspect in de pot

Smeuïge vloeistof

Dichtheid

1,48 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 40%

In gewicht: 60%

VOS

EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) :  30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 29 g/l COV.

Aspect van de film

Licht gestructureerd

Glansgraad

<1 onder 85° - diepmat

Rendement (bij 20°C en 65% R.V.)

10 à 12 m2/l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Droog : 1 uur
Overschilderbaar: 4 uur
 

Kleuren

3L en 10L: Wit en kleuren TOTEM realiseerbaar vanuit courant wit en de basissen Ma, Ra, Ya, TA.

15L: Wit en TOTEM kleuren realiseerbaar vanuit het courante wit.

Schrobvastheid

Klasse 2 volgens NF en 13300

Verpakking

15l, 10L en 3L

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Kwast, rol : gebruiksklaar. Kan worden verdund met maximal 10% à 20% water.
Airlesspistool : verdunning van 5 tot 10% in volume met water.

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens in gebruikname

Gereedschap

Kwast, speciale acrylrol 10 tot 14 mm
Airlesspistool.

Reiniging van het gereedschap

Water

Verwerkingsvoorwaarden

Conform norm DTU 59.1

Hygiene en veiligheid

Product niet geclasseerd als gevaarlijk.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.