Rotoll Brillant

Meerlagensysteem voor nieuwbouwmaterialen en renovatie. Hoge glans, perfecte vloei.  Te verdunnen.

Verhoogd rendement.
Tweelagensysteem op goed voorbehandelde ondergronden.
Hoge glansgraad, uitzonderlijke vloei.
Goede duurzaamheid.
Grote weerstand tegen verpoedering.
Reinigen volgens norm DTU 59.1

Toepassing

Bescherming en verfraaiing van muren, plafonds en houtwerk.
Nieuwbouw en renovatiewerken in droge en natte ruimten.

Kenmerken

Aspect in de pot

Licht smeuïge vloeistof

Dichtheid

1,23 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 61%

In gewicht: 76% 

VOS

EU limietwaarde voor dit product (cat. A/d) : 300g/L (2010).
Dit product bevat max. 299 g/L.

Vlampunt

38°C

Aspect van de verffilm

Strakke verffilm

Glansgraad

> 85 onder 60°, hoogglans

Rendement (volgens norm NF T 30-073)

20 m2/L, afhankelijk van de aard van de ondergrond en de applicatiemethode.

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Stofdroog : 4 uur
Handdroog : 12 uur
Overschilderbaar : 24 uur

Kleuren

Wit.  Zwart. Grand Totem realiseerbaar vanuit basissen Ps-Ms-Ts

Verpakking

Wit : 1L, 3L en 10L
Kleuren : 1L en 3L  (naar gelang de basis, zie gangbaar tarief)

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Borstel, spalter, rol:

1ste: verdunnen tot 10% volumedelen White Spirit

2de: verdnnen tot 5% volumedelen White Spirit


Pistool : verdunnen met 10  volumedelen White Spirit.

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken 

Gereedschap

Borstel, spalter, lakrol, conventionneel pistool.

Reiniging van het gereedschap

White Spirit

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1 

Bijzonderheden in gebruik:

Om een optimaal resultaat voor hardheid en spanning te bekomen het product niet in al te dikke lagen aanbrengen.

Het uitteindelijk resultaat wordt na 8 dagen bekomen.

Het verdunnen van het product zoals hierboven vermeld zal het drogen versnellen. 

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.