Restaura

• Pleisterlaag.
• Mechanische en esthetische homogeniteit met de ondergronden.
• Sterke hechting.
• Grote waterdampdoorlaatbaarheid.
• Soepelheid van de plamuren op basis van kalk.
• Kan als pleister aangebracht worden.

Toepassing

• Mortel voor het uitvlakken van verzorgde geveloppervlakken die afgewerkt worden op basis    
   van kalk of silicaat.
• Nieuwbouw, restauratie en renovatie.

Kenmerken

Aspect in de zak

Wit poeder

Dichtheid

Schijnbare dichtheid van het poeder: 1,5 kg/l

Afgewerkt uitzicht

Gepleisterd, opgewreven wit

Granulometrie

1,6 mm

Dikte

10 tot 15 mm/laag

Rendement (volgens de norm NF T 30-073)

0,6 tot 0,8 kg/m2 in 2 lagen, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Droog :   4 tot 12  uur

Overschilderbaar : 12 tot 24 uur naargelang het gekozen effect.
 

Verpakking

5 kg en 25 kg

Houdbaarheid

6 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats. Beschutten tegen warmte.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Aanmaken: met 22 tot 24 % water, hetzij 5.5 tot 6 liter water voor 25 kg poeder

Voorbereiding van het product

RESTAURA onder het water mengen en gedurende 3 tot 5 minuten mechanisch mengen.
Het mengsel moet homogeen zijn. 5 tot 10 minuten laten rusten alvorens te gebruiken

Gereedschap

Truweel, strijkbord en raapbord

Reiniging van het gereedschap

Water

Verwerkingsvoorwaarden

Conform norm DTU 26.1

 

Voorzorgen bij het gebruik

• Voor een verzorgde afwerking is een afwerking nodig met een fijn product van het type RESTAURA 1 of RESTAURA FINISH voordat de afwerkingslaag op basis van kalk of silicaten wordt aangebracht (eerst 28 dagen wachten).
• Beschermen tegen uitdroging door bevochtiging van het oppervlak (zonder te doorweken).
• De behandelde oppervlakken ook gedurende 48 uur ook beschermen tegen regenbuien.
• Het product bevat kalk, ondergronden die door spatten geraakt werden onmiddellijk met water afwassen.


Aanwending
• De wanden bevochtigen tot verzadiging en laten zweten. (vermijd opstaand water).
• RESTAURA aanbrengen met een truweel, in een strijklaag tot maximaal 20 mm, aandrukken, bijschaven. Afwerking met sponzen strijkbord mogelijk.
• Als de dikte meer dan 20 mm bedraagt, opeenvolgende strijklagen aanbrengen. Hierbij de droog- en uithardingstijden respecteren. Tussen elke laag bevochtigen.
• Als algemene bepleistering, op een brokkelige ondergrond, een metalen wapening inwerken.
• Product voor vaklui.
• De carbonatatiecyclus van de kalk respecteren.

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.