Rénogem

• Moderne esthetiek : mat minerale afwerking (glansgraad <1 onder 85°) en grote keuze aan hedendaagse kleuren.
• Duurzaamheid :
Verhoogde weerstand tegen vervuiling : waterafstotend, verhoogd parelend effect.
Zeer soepel en spanningsarm product.
• gebruiksvriendelijk :
Optimale verwerking,1-component en afwerking in één enkele laag volgens voorgeschreven systemen.
Goed vullend vermogen op ondergronden met structuur van het type oude groffe gevelpleisters, krabpleisters en elastische systemen.
• Rentabiliteit : een rijke en lichte formule : geoptimaliseerd in verbruik. Laat toe om tot 20% meer oppervlakte te behandelen en dit conform aan de regelgeving.

Toepassing

• Beschermt de ondergrond en verbergt haarscheurtjes, D3 systeem.
• Ideaal voor het renoveren van ondergronden met structuur: elastische systemen, hydraulische plamuren.
•Nieuwbouw en renovatie, hoge graad van afwerking

Kenmerken

Aspect in de pot

Smeuïge verf

Dichtheid

1,30 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 66%

In gewicht: 73% 

VOS

Eu limietwaarde voor dit product (cat A/c) : 40 g/l (2010).
Dit product bevat maximum 39 g/l VOS.

Aspect van de verffilm

Gestructureerd afhankelijk van de gebruikte rol

Glansgraad

< 1 onder 85°, "mineraal" mat.

Rendement (volgens norm NF T 30-073)

3 à 4,4 m²/l (scheuroverbruggend) of 4 à 6 m²/l per laag, afhankelijk van het gekozen systeem.

De verbruiken zullen aanzienlijk verhogen bij gestructureerde en zuigende ondergronden.

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Droog :     4 uren                                 

Overschilderbaar :     12 uren


De verffilm gedurende 72 uren beschermen tegen slecht weer en condens.

Kleuren

Wit.
TOTEM FACADE : kleuren realiseerbaar vanuit gekalibreerd wit en basis MA .
De DTU raadt het gebruik van kleuren met een zonneabsorbtiecoëfficiënt hoger dan 0,7 af, buiten in zones blootgesteld aan direct zonlicht (zie kleurenkaart en raadpleeg ons voor felle kleuren of voor de limiet van de toelaatbare kleuren).

Verpakking

16l, 5l

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats. 

Verwerkingsadvies

Verdunning

Klaar voor gebruik, uitgezonderd als voorstrijklaag : 5%verdunnen in volume met water

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens in gebruikname.

Gereedschap

Kwast, langharige (20 mm) gevelrol met zachte kern of een langharige rol. Mechanisch aanbrengen gevolgd door een nabewerking met de rol (spuitkop 621 met 180 tot 200 bar) of Jet Roller systeem (spuitkop 621 met 120 tot 140 bar) bevestigd aan een airless en op een vlakke ondergrond.

Reiniging van het gereedschap

Water

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

Opmerking : Wanneer er zich dauw op een niet voldoende uitgeharde verffilm vormt,
bestaat de kans dat inhoudsstoffen van de verffilm uitlogen, in plaats van uitharden.
Dit is het geval wanneer het dauwpunt te snel, na toepassing van de verf, bereikt wordt.

Voorbereiding van de ondergrond

Conform de regels van de kunst en norm DTU 59.1 

Bijzondere voorbereiding: Ontmossen van de te behandelen ondergrond met anti-mosproduct MP.

Hygiëne en veiligheid

Niet gevaarlijk product. Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Nota bij het verwerkingssysteem

1. Met respect voor de professionele regels en de technische fiche van RENOGEM, laat Renogem een winst toe tot 20% aan geschilderde oppervlakte met gelijkaardige eigenschappen in vergelijking met een D3 van de oude generatie ( contacteer ons voor meer uitleg )
2. De totale filmdikte definieert een D3 volgens XPT 34-722&nf EN 1062-1 met 200 tot 400 µ droge filmdikte. Het verbruik is aan te passen volgens het reliëf, de absorptie en de gevraagde esthetische afwerking.
* Volgens het contrast van de kleuren tussen de ondergrond en de afwerking en de kleur van deze laatste. Verbruiken in functie van het esthetische tussen de vermelde limieten.

De totale filmdikte definieert een D3 volgens XPT34-722&NF EN 1062-1 met 200 tot 400µ, droge film of bijvoorbeeld 300 tot 700 g+m2. RENOGEM mat op Elastofix Pigmenté in plaats van 400 tot 950 g/m2 bij een klassieke D3. Het verbruik is aan te passen volgens het reliëf, de absorptie en de gevraagde esthetische afwerkingen.
*Na voorafgaande studie van het type van de annex bij de DTU 42.1
** Volgens het contrast van de kleuren tussen de ondergrond en de afwerking en de kleur van deze laatste. Verbruiken in functie van het esthetische tussen de vermelde limieten.

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.