Cera LTS

• Neutraliseert de porositeit van de behandelde bekleding.
• Verhoogt de contrasten.
• Heeft een duurzame glans.
• Behoudt de doorlaatbaarheid van de bekleding.
• Vergemakkelijkt het onderhoud.

Toepassing

• Kleurloze, glanzende organisch-minerale bescherming en afwerking voor gepolijste kalkhoudende bekledingen van het type VISOLCALCE MARMORIN, IKOS FINISH.
• Nieuwbouw en renovatie.

Kenmerken

Aspect in de zak

Pasta

Dichtheid

0,8 kg/l

Vaste stofgehalte

In gewicht: 25%

Vlampunt

38°C

Aspect van de film

Glanzend

Rendement (volgens de norm NF T 30-073)

25 tot 30 m2/l, afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Minstens 2 uur voor het opboenen door polijsting

Kleuren

Kleurloos

Verpakking

1 l

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.
Bewaren op een droge, frisse en vorstvrije plaats. Beschutten tegen warmte.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Gebruiksklaar

Gereedschap

Kwast, anti-spatrol

Reiniging van het gereedschap

White Spirit

Verwerkingsvoorwaarden

Conform norm DTU 59.1

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.