Capteo Velours

• Bescherming en verfraaing van muren en plafonds. Nieuwbouw en renovatie. Binnen – droge- en vochtige ruimtes, niet onderhevig aan spatwater

• Vangt en vernietigt de vervuiling binnen, zoals formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde.

• Groot dekkend vermogen.
• Velours glans
• Eenvoudig in verwerking :

⇨ Uitstekende vloei.
⇨ Lange verwerkingstijd.

• verbetert het comfort van de schilder en de gebruikers van de lokalen :

⇨ Bevat zeer weinig VOS <1 g/l (wit).
⇨ Geniet van het Europees ECO-Label dat de prestaties garandeert bij gebruik van de producten en een vermindering van hun impact op het milieu gedurende de volledige levensduur.
• aanbevolen in het kader van een HEQ uitvoering.

Toepassing

• Bescherming en verfraaing van muren en plafonds.
• Nieuwbouw en renovatie.
• Binnen – droge- en vochtige ruimtes, niet onderhevig aan spatwater

Kenmerken

Aspect in de pot

Smeuïge vloeistof

Dichtheid

1,43 kg/l

Vaste stofgehalte

In volume: 62%

In gewicht: 43% 

VOS

EU-limietwaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat maximum 1 g/l VOS in wit.
Maximum 5 g/l VOS bij kleuren (max. 2 g/l bij kleuren vanuit wit).

Vlampunt

Niet van toepassing

Aspect van de verffilm

Lichte afgeronde structuur

Glansgraad

4-9 onder 60°,fluweelglans.

Rendement (volgens norm NF T 30-073)

8 à 12 m²/l, in functie van de aard van de ondergrond en de verwerkingswijze.

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Droog :                   2 uren
Overschilderbaar:     6 uren

Kleuren

Wit
Totem kleuren zijn realiseerbaar vanuit gecalibreerd wit.

Schrobvastheid

Klasse 2 volgens NF EN 13300

Verpakking

1L, 3L en 10L

Houdbaarheid

24 maanden in originele ongeopende verpakking.
Koel en vorstvrij bewaren.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Kwast, rol : Klaar voor gebruik.
Mogelijk te verdunnen met 5% bij een 1ste laag volgens de porositeit van de ondergrond.
Airless : 5 à 10% in volume verdunnen met water

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken 

Gereedschap

Kwast, acrylrol 13 mm of polyamide rol 14 mm.
Airless

Reiniging van het gereedschap

Het gereedschap reinigen met water.
 

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

Hygiëne en veiligheid

Niet als gevaarlijk product geclasseerd.
Raadpleeg het productinformatieblad met veiligheidsgegevens.

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.